Smärta och smärtbehandling

Hægerstam G. Smärta och lidande. i: Smärta och smärtbehandling. Ed. Werner M, Strang P. Stockholm: Liber AB: 2010:77-81

Hægerstam G. Smärta och lidande. i: Smärta och smärtbehandling. Ed. Werner M, Strang P.Werner M, Strang P. Stockholm: Liber AB: 2003:54-55

Hægerstam G. Smärta och religion. i: Smärta och smärtbehandling. Ed. Werner M, Strang P. Stockholm: Liber AB: 2003:55-63