Den reflekterande människan

Ett av mänsklighetens främsta särdrag är förmågan att reflektera över det hon upplever. Den förmågan leder inte bara till nya vetenskapliga och tekniska landvinningar utan också till att berika det dagliga livet.

I den här boken får läsaren följa med författaren på några av hans resor. Han ser varje människa som en vandrare i ständig rörelse från en upplevelse till en annan. Det är inte bara de olika miljöerna och de människor han möter som skildras utan lika mycket reflekterandet över det han upplever: således en skildring av en yttre och en inre resa. Läsaren får följa med på exotiska inre utflykter mot horisonter som finns bortom inte bara det vi sinnligt varseblir utan också det vi kan veta. 

Medan han rör sig bland egyptisk ruiner, forna tiders ökenstäder eller tar sig upp på Asiens och Afrikas höga berg så pågår en inre resa: reflektioner över till exempel orsakerna till att det kunde göras så banbrytande vetenskapliga upptäckter under det tidiga 1900-talet.

Boken finns nu i bokhandeln t.ex. Katolska bokhandeln, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm(www.katolskbokhandel.com)