glenn-haegerstam

Haegerstam Medical Information drivs av mig (Glenn Hægerstam), som är medicine doktor och docent med utbildning från universitetet i Graz (Österrike), Karolinska Institutet i Stockholm och inom American Pain Society. Numera är jag medlem i Värmländska Författarsällskapet.

Under 30 års tid bedrev jag forskning och undervisade om smärta. Jag har författat ett antal läroböcker och lärobokskapitel om i huvudsak just smärta men också om olika aspekter på lidande. Under en stor del av mitt liv har jag intresserat mig för filosofi. De böcker jag skrivit de senaste åren behandlar vetenskapliga och filosofiska frågor och är mer av populärvetenskaplig karaktär samt fokuserar på hur det är att vara människa. Det vill säga om betydelsen av empati; om olika former av lidande; om nödvändigheten av avhumanisering för att kunna förorsaka lidande och död; om behovet av sanningssökande och om det nödvändiga i att reflektera.

Vid sidan av författandet är jag intresserad av musik, litteratur, konst och att vandra i Alperna.