Den empatiska människan

Den empatiska människan (Artos 2013) kom ut i slutet av december 2013. I denna bok diskuterar jag begreppet empati ur ett stort antal aspekter ifrån estetik till etik; från filosofi till politik; från fysiologiska till medicinska aspekter; från psykiska avvikelser till ondska; från empatins utveckling hos människobarnet till dess förekomst hos djur och några andra aspekter. Detta är ingen lärobok i egentlig mening utan vänder sig genom sin berättande stil till en bredare läsekrets.

 

Den 6 oktober 2014 skrev John Sjögren en “Understreckade” i Svenska Dagbladet om boken
Den empatiska människan.
Läs den här.

 

Här kan du köpa boken Den empatiska människan, Artos
Pris 238 kr