Den sanningssökande människan

På de 400 sidorna i denna bok diskuteras sanningsbegreppet ur ett antal olika perspektiv som t.ex. frågan om vad som menas med sanning. Initialt behandlas forntidens grottmålningar och deras relation till sanningssökandet. Exempel på andra frågor som berörs är tro-vetandefrågor och kropp-själproblematik. Hur är det med den erfarenhet vi har via våra sinnesorgan – är den sann? Är den materiella värld vi lever i den enda eller finns något utanför den. Hægerstam diskuterar hur vi genom konsten når andra världar som kan vara sanna eller fantasier. Hur sanningsbegreppet förhåller sig till kvantfysik, astrofysik och modern genetik behandlas, liksom också den religiösa aspekten på sanningssökandet.

 

Boken finns nu i bokhandeln t.ex. Katolska bokhandeln, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

 

Här kan du köpa boken Den sanningssökande människan, Artos

Pris 235.-