Smärta – ett mångfacetterat problem

Min bok Smärta – ett mångfacetterat problem (Studentlitteratur 2008) är en sammanfattning av alla de böcker om fenomenet smärta som jag tidigare skrivit.

Tyngdpunkten ligger inte på neurofysiologi utan snarare på patientens subjektiva upplevelse, hur denna upplevelse påverkas av en rad faktorer och hur den kommuniceras till omvärlden.

 

Den 30 december 2008 recenserades boken Smärta – ett mångfacetterat problem i Svenska Dagbladet.
Läs recensionen här.

 

Här kan du köpa boken Smärta – ett mångfacetterat problem
Pris 375 kr