Den avhumaniserade människan

För att kunna avsiktligt skada eller döda någon måste offret – avhumaniseras – reduceras till något som står lägre än en människa. Denna bok handlar om mänsklig ondska och det lidande som möjliggörs genom avhumanisering. I krig och totalitära miljöer förutsätts avhumanisering. Likaså är förnekandet av någons mänsklighet förutsättning för hedersmord och våldsam hämnd. Författaren diskuterar dödshjälp utifrån synen på människans värde – något bland allt annat levande eller något unikt. När en mentalt sjuk människa skadar eller dödar en medmänniska kan den sjuke i offret se ett omänskligt farlig väsen. Men författaren slår fast att de allra flesta våldsbrott begås av mentalt fullt friska människor. Inom varje människa finns nämligen både onda och goda sidor. Den onda handlingen har gjorts möjlig genom att en medmänniska har avhumaniserats.

Boken finns nu i bokhandeln t.ex. Katolska bokhandeln, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm