Författararkiv: asagasa

Den avhumaniserade människan

För att kunna avsiktligt skada eller döda någon måste offret – avhumaniseras – reduceras till något som står lägre än en människa. Denna bok handlar om mänsklig ondska och det lidande som möjliggörs genom avhumanisering. I krig och totalitära miljöer förutsätts avhumanisering. Likaså är förnekandet av någons mänsklighet förutsättning för hedersmord och våldsam hämnd. Författaren diskuterar dödshjälp utifrån synen på människans värde – något bland allt annat levande eller något unikt. När en mentalt sjuk människa skadar eller dödar en medmänniska kan den sjuke i offret se ett omänskligt farlig väsen. Men författaren slår fast att de allra flesta våldsbrott begås av mentalt fullt friska människor. Inom varje människa finns nämligen både onda och goda sidor. Den onda handlingen har gjorts möjlig genom att en medmänniska har avhumaniserats.

Boken finns nu i bokhandeln t.ex. Katolska bokhandeln, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Den lidande människan

Eftersom lidandet alla tider varit människans följeslagare tas läsaren med på en resa från forntiden och fram till våra dagar. I en andra essä diskuteras vad vi menar med lidande och att smärta bara är en av många orsaker till lidande. Författaren beskriver också de olika sätt som lidandet kan visa sig på. Den fjärde essän handlar om hur sjukdom och olika typer av lidande hänger samman. Som en logisk följd av detta diskuteras i nästa essä skillnaden mellan döendet och döden: också de som inte är rädda för döden kan många gånger vara rädda för döendet – själva övergången från liv till död. Ett naturligt slut på en bok som denna är att diskutera lidandets mening, vilket sker i den sista essän. Efter dessa sex essäer följer en sammanfattande efterskrift.

Boken finns nu i bokhandeln t.ex. Katolska bokhandeln, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm