Illamående – Nausea

Den senaste lärobokenboken heter Illamående – Nausea (Studentlitteratur 2011). I denna bok har jag diskuterat illamående på ungefär samma sätt som i boken om klåda. Patientens upplevelse av sitt lidande ägnas stor uppmärksamhet. Också denna bok innehåller en utförlig diskussion om illamåendets kliniska och fysiologiska aspekter samt behandling.