Äldre böcker på andra språk

Dessa böcker är slut på förlag och tryckningen har upphört. Här måste jag också hänvisa till antikvariat.

Evers H, Haegerstam G. Introduction to dental local anaesthesia. Fribourg: Mediglobe SA, 1990

Evers H, Haegerstam G. Handbook of dental local anaesthesia. Copenhagen: Schultz Medical Information, 1981

  • Handbok i odontologisk lokalanestesi. Copenhagen: Schultz Medical Information, 1981
  • Håndbog i odontologisk lokalanestesi. Copenhagen: Schultz Medical Information, 1981
  • Manuel d’anesthésie locale dentaire. Paris: MEDSI, 1982
  • Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde. Berlin : Springer-Verlag. 1983
  • Manual de anesthesia local en odontología, Barcelona : Salvat Editores S.A., 1983
  • (Japanese edition). Tokyo: Tomio Kanri, 1983