Den lidande människan

Eftersom lidandet alla tider varit människans följeslagare tas läsaren med på en resa från forntiden och fram till våra dagar. I en andra essä diskuteras vad vi menar med lidande och att smärta bara är en av många orsaker till lidande. Författaren beskriver också de olika sätt som lidandet kan visa sig på. Den fjärde essän handlar om hur sjukdom och olika typer av lidande hänger samman. Som en logisk följd av detta diskuteras i nästa essä skillnaden mellan döendet och döden: också de som inte är rädda för döden kan många gånger vara rädda för döendet – själva övergången från liv till död. Ett naturligt slut på en bok som denna är att diskutera lidandets mening, vilket sker i den sista essän. Efter dessa sex essäer följer en sammanfattande efterskrift.

Boken finns nu i bokhandeln t.ex. Katolska bokhandeln, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm