Smärta hos äldre

Som fortsättning, på en serie om åtta volymer (Smärta, teori klinik behandling) som kommit ut mellan 1996 och 2003, publicerades Smärta hos äldre (Studentlitteratur 2007). Denna bok har ett inledande och ganska omfattande kapitel om diagnos följt av ett omfattande avsnitt om behandling. De olika kliniska tillstånd hos äldre där smärta kan vara ett problem skildrades in det efterföljande kapitlet. I det sista kapitlet diskuterades olika tänkbara mekanismer. Denna bok fick en positiv recension av professor Barbro Beck-Friis i Nordisk Geriatrik (nr 2, 2007).