Den svårlösta konflikten

Hægerstam G. När börjar livet? Det utvecklingsbiologiska perspektivet i Den svårlösta konflikten. Ed. Dunér A, Bischofberger E, Gustafsson S, Stockholm: Veritas: 2009

 

Här kan du köpa boken Den svårlösta konflikten

Pris 95 kr