den-sanningssokande-manniskan

 

När du i dessa dagar funderar över vad som är sant och inte i det gigantiska informationsflödet kan min senaste bok vara något för dig.

 

 Under en utflykt i södra Kenya fascineras jag av de enorma vidderna med högt gräs och låga buskar. Det är tyst i bilen, chauffören har inget att säga just då. I ett tillstånd mellan sömn och vakenhet ser jag nakna människor komma vandrande genom det höga gräset. De är resliga och rör sig lugnt och harmoniskt. Ibland böjer någon sig ner för att plocka upp något ätbart. De människor som jag ser i min fantasivärld är inte klumpiga, med långa armar och går inte framåtlutade som apor. De ser ut som vi.

 

 Gjorde de det?! Jag hade en dröm eller en fantasi delvis byggd på dagens kunskap om hur våra förfäder levde. Är den sann? Det är tankar av den här typen som drev mig att skriva en bok med titeln Den sanningssökande människan. När jag började skriva insåg jag att detta med att söka sanning går som en röd tråd inte bara genom mänsklighetens hela historia utan också genom det mesta vi håller på med.

 

Det är t.ex. intressant att se hur olika typer av kunskap kan vara sann när den ses ur ett perspektiv men inte alls sann när den ses ur ett annat och hur det som var absolut sant i går kan vara osant idag. Tänk bara på hur det är med vetenskapen när du dagligen hör vetenskapsjournalisterna ropa ut: ”Senaste forskningen har visat …” Med andra ord är det som var sant i går inte längre sant.

 

Som exempel på detta har jag diskuterat hur modern genetik har ställt gamla sanningar på ända. Andra bra exempel på det vetenskapliga sanningssökandet har jag hittat i den moderna fysiken och astronomin. Men när jag, efter att ha fördjupat mig i fysik och astronomi, fascinerades av frågan om vad sanningen fanns i konst och musik insåg jag att i just detta spänningsfält fanns den alltid så brännande frågan om tro och vetande. Det ena gav det andra och i slutändan visade sig boken bli en ”tegelsten” på 400 sidor.

 

Min förra bok ”Den empatiska människan” uppmärksammades med en ”Under-streckare” i Svenska Dagbladet och bidrag från Statens Kulturråd. När nu min nya bok ”Den sanningssökande människan” på samma förlag (Artos) finns att köpa i bokhandeln är jag spänd på vilket bemötande den kommer att få. Men framför allt hoppas jag att du är nyfiken på vad jag har skrivit om mänsklighetens sanningssökande.

 

/Glenn Hægerstam

 

Här kan du köpa boken (länk till Katolska bokhandeln)

 

Mer information om mina böcker hittar du här.